NHL Talentenwijzer

Het talent-assessment

De eerste stap in het talentontwikkelingstraject is het benoemen van de 'talenten' van de student. Met talenten bedoelen we hier: positieve persoonlijke eigenschappen die relevant zijn in een studie- of werksituatie. Het gaat dus om de persoonlijkheidskenmerken van de student: wie ben ik, wat past bij mij, waar ben ik van nature goed in? 

Het doel van het assessment is dat de student voor zichzelf formuleert wat zijn kwaliteiten zijn. De criteria voor een talent zijn:  

  • Snelle leercurve: je leert snel als je activiteiten onderneemt waarbij je je talent kunt gebruiken
  • Authenticiteit: je hebt het gevoel "dit past bij mij, dit is wie ik ben"
  • Enthousiasme: je voelt opwinding en enthousiasme als je je talent kunt gebruiken en toepassen
  • Betrokkenheid: je vindt het belangrijk om je talent te gebruiken
  • Energie: je hebt er plezier in en je krijgt er energie van als je je talent kunt gebruiken

Er zijn verschillende hulpmiddelen die studenten kunnen helpen om hun talenten te benoemen. Hieronder vind je een overzicht van talent-assessment tools.

1. NHL-Talentenwijzer 

De NHL-Talentenwijzer is een instrument dat speciaal is ontwikkeld om studenten te helpen hun persoonlijke kwaliteiten te benoemen. De Talentenwijzer is gebaseerd op het Big Five model, het meest gerennomeerde persoonlijkheidsmodel uit de psychologie. De Talentenwijzer onderscheidt 28 persoonlijke kwaliteiten die relevant zijn in studie- en werksituaties.

De officiele versie van de Talentenwijzer vind je hier: Talentenwijzer website 

Via deze link krijg je toegang tot de gratis research-versie van de Talentenwijzer: Research-versie Talentenwijzer

Het overzicht van de 28 Talentenwijzer-talenten kun je hier downloaden:

De 28 Talentenwijzer-talenten: korte versie

De 28 Talentenwijzer-talenten: uitgebreide versie  

2. Strengths Finder 2.0.

De Strengths Finder is ontwikkeld door Clifton en Buckingham en gaat uit van een indeling van 34 talenten. Het voordeel van de Strenghs Finder is dat mensen zich vaak heel goed herkennen in de uitkomst en dat de Strenghts Finder talenten benoemt die een duidelijke relatie hebben met werk en studie.     

Het nadeel van de Strengths Finder is dat er kosten aan verbonden zijn. Wil je de Strengths Finder gebruiken dan moet je een van de volgende boeken aanschaffen. In deze boeken zit een code waarmee je op internet de test kunt doen.

Marcus Buckingham: ontdek je sterke punten

Tom Rath: Strengths Finder 2.0.

Een overzicht van de 34 Strengths Finder talenten kun je hier downloaden:

De 34 Strengths Finder Talenten: korte versie

De 34 Strengths Finder talenten: uitgebreide versie

3. VIA Signature Strengths Inventory

De VIA Signature Strenghts Inventory is ontwikkeld door Seligman en Peterson en gaat uit van een indeling van 24 talenten. De VIA is een uitstekende vragenlijst waar veel onderzoek aan vooraf is gegaan. Hij is bovendien gratis te gebruiken. Het nadeel is echter dat de talenten die de VIA benoemt die niet altijd zo'n duidelijke relatie hebben met studie en werk. De VIA wordt veel gebruikt bij 'life coaching'.

Hieronder vind je de links naar de VIA Signature Strengths Inventory en het VIA Classificatiesysteem.

VIA Signature Strengths Inventory

De 24 VIA talenten

4. Overige tools

Het doel van het talent-assessment is niet zozeer om op objectieve wijze iemands aangeboren capaciteiten vast te stellen, het is vooral bedoeld als hulpmiddel om voor jezelf te formuleren waar je kracht ligt. Je kunt hier dus ook prima andere tools voor gebruiken die mensen kunnen helpen om hun persoonlijke kwaliteiten te benoemen, bijvoorbeeld het Kwaliteitenspel van Peter Gerrickens of het Kernkwadrantenspel van Ofman.

Kwaliteitenspel

Kernkwadrantenspel